1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-285-8888 หรือ 1620  
 2. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-309-5888  
 3. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) 02-022-1100  
 4. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 02-238-0837  
 5. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-648-6666 ต่อ 6512-6518  
 6. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-686-8616
 7. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-643-2121 กด 1  
 8. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-670-4444 กด 1
 9. บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-640-4500  
 10. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-209-3299  
 11. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-878-7000
 12. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-630-9055 หรือ 1352  
 13. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-911-4488  
 14. บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) 02-257-8080  
 15. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 02-695-0700  
 16. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1484  
 17. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-641-3500 หรือ 1557  
 18. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-657-2555 หรือ 02-657-2525  
 19. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-792-5555 กด 1 หรือ 1729 กด 1  
 20. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1596  
 21. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-638-9333 หรือ 02-305-8510  
 22. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-267-7777 หรือ 1726  
 23. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 02-254-9977 หรือ 02-869-3333  
 24. บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-788-8000 หรือ 02-788-8888 กด 1  
 25. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-206-5488 ต่อ 02-203-9700  
 26. บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-620-8000
 27. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-247-9261  
 28. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1790  
 29. บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-649-1999
 30. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-613-0123 กด 1  
 31. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-2029572 , 02-202-9585  
 32. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 02-206-5466