รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด

หลังสงครามโลกสงบลง บริษัทประกันภัยต่างชาติจำนวนมาก ปิดกิจการกลับสู่ประเทศของตน ละทิ้งความคุ้มครอง ที่ให้ไว้กับคนไทย คณะผู้ก่อตั้งอาคเนย์จึงมีปณิธานในการจัดตั้งบริษัทประกันของคนไทย เพื่อดูแลลูกค้าคนไทย ในทุกสภาวะการณ์ โดยมีแนวความคิดที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความก้าวหน้าและเป็นธุรกิจที่มีจริยธรรม สามารถอำนวย คุณประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อคนไทย และสังคมไทย 

หลังสงครามโลกสงบลง บริษัทประกันภัยต่างชาติจำนวนมาก ปิดกิจการกลับสู่ประเทศของตน ละทิ้งความคุ้มครอง ที่ให้ไว้กับคนไทย คณะผู้ก่อตั้งอาคเนย์จึงมีปณิธานในการจัดตั้งบริษัทประกันของคนไทย เพื่อดูแลลูกค้าคนไทย ในทุกสภาวะการณ์ โดยมีแนวความคิดที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความก้าวหน้าและเป็นธุรกิจที่มีจริยธรรม สามารถอำนวย คุณประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อคนไทย และสังคมไทย 

เพิ่มเติม

ไม่พบรายการสินค้าของผู้ผลิตนี้