รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

สามัคคีประกันภัย เป็น บริษัทในเครือ เอซกรุ๊ป หนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของโลก ด้วยสำนักงานใน 54 ประเทศทั่วโลก เอซ ให้บริการประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์ รวมถึงรับประกันภัยต่อและประกันชีวิต แก่ลูกค้าหลายกลุ่ม

สามัคคีประกันภัย เป็น บริษัทในเครือ เอซกรุ๊ป หนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของโลก ด้วยสำนักงานใน 54 ประเทศทั่วโลก เอซ ให้บริการประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์ รวมถึงรับประกันภัยต่อและประกันชีวิต แก่ลูกค้าหลายกลุ่ม โดยมีพนักงานทั่วโลกกว่า 20,000 คน เอซ มีความโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายและบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ตลอดจนมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัย และการจัดการสินไหมทดแทน กลุ่มบริษัทดำเนินงานประกันภัยของเอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินระดับ AA จากสถาบัน Standard & Poor's และ A++ จาก A.M. Best

สามัคคีประกันภัย ให้บริการประกันภัยครอบคลุมตั้งแต่ ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลและอุตสาหกรรม ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย และประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยผ่านช่องทางธนาคาร ตัวแทน นายหน้า และเครือข่ายสาขาของบริษัท
เพิ่มเติม

ไม่พบรายการสินค้าของผู้ผลิตนี้