รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต บริษัท โตเกียวมารีนประกัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กว่า 130 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น  เครือข่ายของเราครอบคลุม 486 เมืองใน 37 ประเทศและเรายังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคุณภาพระดับสากล

กว่า 130 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น  เครือข่ายของเราครอบคลุม 486 เมืองใน 37 ประเทศและเรายังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคุณภาพระดับสากล


การทำดี เป็นคนดี หมายถึงการการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไร แต่เราดำเนินธุรกิจเพื่อเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงานและสังคม การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเป็นบริษัทที่ดีนั้นทำให้เราเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยระดับโลกเพียงหนึ่งเดียว

เพิ่มเติม

ไม่พบรายการสินค้าของผู้ผลิตนี้