รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2545 โดยความร่วมมือทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali และ กลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงษ์

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2545 โดยความร่วมมือทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali และ กลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงษ์


กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2374 ณ ประเทศอิตาลี เป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 19 จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์จูน โกลบอล 500 และมีสาขาดำเนินงานมากกว่า 68 ประเทศทั่วโลก ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินที่ระดับ "AA-" จากสถาบัน Standard & Poor's, ระดับ "Aa3" จากสถาบัน Moody's, ระดับ "A-" จากสถาบัน Fitch และระดับ "A" จากสถาบัน AM Best


จากพื้นฐานความเชี่ยวชาญระดับสากล การมีเครือข่ายและความมั่นคง จึงทำให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความโดดเด่นและก้าวหน้า รวมทั้งเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและโดดเด่นในประเทศไทย


เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เสนอผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่หลากหลายทั้งประกันชีวิต และประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งรายบุคคลและกลุ่มบริษัท ด้วยการบริการที่เป็นเลิศและดำเนินงานอย่างยุติธรรมของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ทำให้บริษัท สามารถสร้างฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายสำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เพิ่มเติม

ไม่พบรายการสินค้าของผู้ผลิตนี้